TV& VIDEO

thắt dây an toàn

Các quy định về giao thông có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Các quy định về giao thông có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

VTV.vn - Ngày mai (1/1/2018), nhiều quy định về giao thông sẽ chính thức có hiệu lực thi hành nhằm góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn.