TV& VIDEO

thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh giảm xuống mức kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh giảm xuống mức kỷ lục

VTV.vn - Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của Anh trong quý II/2017 giảm xuống còn 4,4% - mức thấp kỷ lục trong vòng 42 năm qua.