TV& VIDEO

thất nghiệp

Thất nghiệp tăng ở nhóm lao động trình độ cao

Thất nghiệp tăng ở nhóm lao động trình độ cao

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ "đại học trở lên" trong quý III tăng mạnh so với quý II/2017 là số liệu mà Viện Khoa học Lao động và Xã hội vừa công bố.