thất thoát ngân sách

Lỗ hổng BT: Giảm gánh nặng hay gây thất thoát ngân sách nhà nước?

Lỗ hổng BT: Giảm gánh nặng hay gây thất thoát ngân sách nhà nước?

VTV.vn - Hình thức BT có giảm được gánh nặng đối với ngân sách nhà nước hay ngược lại trở thành công cụ làm thất thoát ngân sách nhà nước?