TV& VIDEO

thất thu thuế

Ngành Thuế tích cực thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách

Ngành Thuế tích cực thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách

VTV.vn - Biện pháp tập trung thanh kiểm tra để chống thất thu thuế đã và đang được triển khai tập trung, đạt được hiệu quả cao.