TV& VIDEO

thất thu thuế

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng thuế VAT từ năm 2019

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng thuế VAT từ năm 2019

VTV.vn - Trong dự thảo mới, Bộ Tài chính đề xuất, từ 1/1/2019, tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 11%; còn từ ngày 1/1/2020, mức thuế này sẽ tăng từ 11% lên 12%.