thất thu thuế

Australia xem xét cắt giảm viện trợ nước ngoài

Australia xem xét cắt giảm viện trợ nước ngoài

VTV.vn - Chính phủ Australia Malcolm Turnbull xem xét cắt giảm 400 triệu USD mỗi năm trong ngân sách dành cho viện trợ phát triển nước ngoài.