TV& VIDEO

thất tình

Tại sao tình yêu thời nay lại dễ vỡ đến vậy?

Tại sao tình yêu thời nay lại dễ vỡ đến vậy?

VTV.vn - Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình và người ấy yêu nhưng mối quan hệ giữa hai người lại không thể bền lâu?