thay đổi cuộc sống

Change Life - Thay đổi cuộc sống 2018: Cơ hội đổi đời dành cho cả ứng viên nam

Change Life - Thay đổi cuộc sống 2018: Cơ hội đổi đời dành cho cả ứng viên nam

VTV.vn - Chương trình Change Life - Thay đổi cuộc sống năm nay không chỉ dành cho các ứng viên nữ mà còn mở rộng nhận hồ sơ của những ứng viên nam.