TV& VIDEO

thay đổi cuộc sống

Ứng dụng Be my eyes - Đôi mắt cho người khiếm thị

Ứng dụng Be my eyes - Đôi mắt cho người khiếm thị

VTV.vn - Nhờ sự trợ giúp của ứng dụng điện thoại "Be my eyes" (Hãy làm đôi mắt của tôi), những người khiếm thị đã có thể chủ động hơn nhiều trong sinh hoạt hằng ngày.