thay đổi mật khẩu

Hà Nội yêu cầu tăng cường bảo mật thư điện tử

Hà Nội yêu cầu tăng cường bảo mật thư điện tử

VTV.vn - Tất cả các cơ quan, đơn vị có sử dụng hệ thống thư điện tử của TP Hà Nội cần tăng cường an toàn, an ninh thông tin.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive