thay đổi thời tiết

Miền Bắc sắp chuyển rét

Miền Bắc sắp chuyển rét

VTV.vn - Đến ngày 26/1, không khí lạnh tràn về sẽ làm thay đổi thời tiết miền Bắc, trời chuyển mưa rét.