TV& VIDEO

thẻ bảo hiểm y tế

Vận động phụ huynh vùng cao mua BHYT học sinh cho con em

Vận động phụ huynh vùng cao mua BHYT học sinh cho con em

VTV.vn -Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung cũng như bảo hiểm y tế ở các địa phương nói riêng đã tìm nhiều cách để vận động phụ huynh vùng cao tham gia bảo hiểm y tế cho con em.