TV& VIDEO

thẻ căn cước công dân

Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1”

Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1”

VTV.vn - Sau khoảng 7 năm tiến hành cấp thẻ căn cước công dân “tất cả trong 1”, dự kiến trong vài tháng tới, Ấn Độ sẽ hoàn tất việc cấp thẻ cho toàn bộ dân số 1,3 tỷ người.