TV& VIDEO

thẻ cử tri

Khi đi bầu cử cần lưu ý những điểm gì?

Khi đi bầu cử cần lưu ý những điểm gì?

VTV.vn - Cử tri cần chú ý một số điểm sau để lá phiếu của mình không bị sai sót.