TV& VIDEO

Thế giới di động

Phân chia "miếng bánh" dược phẩm tỷ USD: Ai điều khiển cuộc chơi?

Phân chia "miếng bánh" dược phẩm tỷ USD: Ai điều khiển cuộc chơi?

VTV.vn - Dược phẩm là cuộc chơi của đại gia uy tín lâu năm, không phải cứ hiểu về ý tưởng, mô hình của chuỗi là làm được. Ai cũng nhảy vào nhưng để điều khiển cuộc chơi không dễ.