TV& VIDEO

thế lực thù địch

Tập trung phản bác các luận điệu xuyên tạc về tôn giáo

Tập trung phản bác các luận điệu xuyên tạc về tôn giáo

VTV.vn - Trong năm 2017, sẽ tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, phức tạp, có nguy cơ trở thành điểm nóng về tôn giáo.