thế lực thù địch

Năm 2017, giảm gần 400 vụ phạm pháp hình sự tại TP.HCM

Năm 2017, giảm gần 400 vụ phạm pháp hình sự tại TP.HCM

VTV.vn - Năm 2017, TP.HCM đã ghi nhận hơn 4.800 vụ phạm pháp hình sự, giảm gần 400 vụ so với năm 2016.