TV& VIDEO

thẻ nhà báo

800 phóng viên đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng

800 phóng viên đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng

VTV.vn - Đây là con số Sở Thông tin - Truyền thông TP Đà Nẵng đưa ra trong cuộc giao ban công tác quản lý báo chí 6 tháng đầu năm.