TV& VIDEO

thẻ nhà báo

“Lỗi đánh máy” - Cụm từ mới để giải thích cho mọi sai sót văn bản?

“Lỗi đánh máy” - Cụm từ mới để giải thích cho mọi sai sót văn bản?

VTV.vn - Có một thực tế là “lỗi đánh máy” đã xuất hiện với tần suất ngày một nhiều đủ để trở thành một cụm từ mới mang đầy sắc thái khôi hài, để giải thích cho mọi sai sót văn bản.