theo thông tin phóng viên VTV có được khoảng hơn 1 tiếng nữa