TV& VIDEO

thép mạ

Chưa áp dụng chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu

Chưa áp dụng chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu

VTV.vn - Kết luận sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu mới được gia hạn thêm 60 ngày.