TV& VIDEO

thép Việt Nam

Làm gì để phát triển bền vững ngành thép Việt Nam?

Làm gì để phát triển bền vững ngành thép Việt Nam?

VTV.vn - Năm 2017 tiếp tục là một năm tăng trưởng khá của ngành thép. Hầu hết các mặt hàng chủ lực của thép Việt Nam đều tăng cả về chỉ số sản xuất và chỉ số doanh thu.