thi công dang dở

Quảng Trị: Nguy hiểm từ những cống hở không nắp đậy

Quảng Trị: Nguy hiểm từ những cống hở không nắp đậy

VTV.vn - Trên địa bàn TP. Đông Hà (Quảng Trị) có nhiều công trình đang thi công và thi công dang dở. Nhiều miệng cống thoát nước không có nắp đậy và hố ga cũng chưa xử lý dứt điểm.