TV& VIDEO

thi đua

Hà Giang cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Hà Giang cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VTV.vn - Trong hai ngày 18 - 19/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Giang về công tác thi đua khen thưởng.