thi đua

"Thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề"

"Thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề"

VTV.vn - Đó là quan điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong quá trình lao động sản xuất.