TV& VIDEO

thi hành kỷ luật

Tỉnh ủy Quảng Nam xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Tỉnh ủy Quảng Nam xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

VTV.vn - Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành hội nghị kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và đảng viên.