TV& VIDEO

thi hành kỷ luật

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

VTV.vn - 48/49 đại biểu đồng ý bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại phiên họp bất thường ngày 24/11.