TV& VIDEO

thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

VTV.vn - Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã cơ bản hoàn thành.