TV& VIDEO

thi THPT Quốc gia

6 tác phẩm bắt buộc trong chương trình Ngữ văn mới

6 tác phẩm bắt buộc trong chương trình Ngữ văn mới

VTV.vn - Sẽ chỉ có 6 tác phẩm văn học bắt buộc trong chương trình môn Ngữ văn ở bậc phổ thông.