TV& VIDEO

thi trắc nghiệm

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Đổi mới tích cực, gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Đổi mới tích cực, gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng

VTV.vn - Cách thức tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2017 được đánh giá là đổi mới theo hướng tích cực, gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng