TV& VIDEO

thị trường bán lẻ Việt Nam

Các đại gia bán lẻ nước ngoài tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam

Các đại gia bán lẻ nước ngoài tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam

VTV.vn - Kể từ sau khi chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ.