TV& VIDEO

thị trường bảo hiểm

ViettinBank thoái vốn khỏi lĩnh vực bảo hiểm

ViettinBank thoái vốn khỏi lĩnh vực bảo hiểm

VTV.vn - Tập đoàn bảo hiểm Aviva đã mua toàn bộ số vốn góp của Ngân hàng Công thương Việt Nam (ViettinBank) và trở thành công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài.