TV& VIDEO

thị trường châu Âu

Người tiêu dùng châu Âu quan tâm tới trách nhiệm xã hội

Người tiêu dùng châu Âu quan tâm tới trách nhiệm xã hội

VTV.vn - Không chỉ đòi hỏi sản phẩm phải ngon, phải đẹp, phải rẻ, thị trường châu Âu đang chuyển dịch theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm.