TV& VIDEO

thị trường dầu

Thị trường dầu biến động sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

Thị trường dầu biến động sau tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar

VTV.vn - Sau quyết định cắt đứt ngoại giao tại các nước vùng Vịnh với Qatar, ngay lập tức đã tác động mạnh tới giá dầu.