thị trường du lịch

Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

VTV.vn - Thành phố Tế Nam - thủ phủ của tỉnh Sơn Đông là điểm mở đầu Chuỗi các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc năm 2018.