TV& VIDEO

thị trường du lịch

Hàng không giá rẻ châu Âu trong cơn bão khủng hoảng

Hàng không giá rẻ châu Âu trong cơn bão khủng hoảng

VTV.vn - Không chỉ Monarch Airlines, 2017 thực sự là một năm quá sóng gió với giới hàng không giá rẻ châu Âu khi cuộc chiến cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt.