TV& VIDEO

thị trường du lịch

Mexico nằm trong 10 quốc gia hấp dẫn khách du lịch nhất thế giới

Mexico nằm trong 10 quốc gia hấp dẫn khách du lịch nhất thế giới

VTV.vn -Số lượng khách du lịch đến Mexico dự báo tăng trưởng 50% so với năm 2012, đưa Mexico lên vị trí thứ 7 trong danh sách 10 quốc gia hấp dẫn khách du lịch nhất trên thế giới.