TV& VIDEO

thị trường du lịch

Hệ luỵ từ tăng "nóng" lượng khách Trung Quốc

Hệ luỵ từ tăng "nóng" lượng khách Trung Quốc

VTV.vn - Khách du lịch tăng là điều đáng mừng nhưng tăng đến mức trở thành tăng "nóng" như lượng khách Trung Quốc đến Nha Trang thì đó lại là điều đáng lo ngại.