TV& VIDEO

thị trường game

Thị trường game Việt Nam: Làm gì để phát triển hiệu quả?

Thị trường game Việt Nam: Làm gì để phát triển hiệu quả?

VTV.vn - Các nhà quản lý cũng như nhà phát hành game tại Việt Nam đang có những đổi mới trong quản lý và đầu tư để thị trường game Việt Nam phát triển hiệu quả hơn nữa.