TV& VIDEO

thị trường Hà Nội

Các tập đoàn ô tô tập trung phát triển mảng dịch vụ ở Việt Nam

Các tập đoàn ô tô tập trung phát triển mảng dịch vụ ở Việt Nam

VTV.vn - Đây được coi là bước đi mang tính dài hạn trong chiến lược mở rộng quy mô hệ thống phân phối và nâng cao giá trị của các thương hiệu tại thị trường Việt Nam