thị trường hàn quốc

Giá trị xuất siêu lâm nghiệp đạt trên 2 tỷ USD

Giá trị xuất siêu lâm nghiệp đạt trên 2 tỷ USD

VTV.vn - Trong 4 tháng đầu năm, ngành lâm nghiệp đạt giá trị xuất siêu trên 2 tỷ USD, chiếm gần 21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành.