TV& VIDEO

thị trường Hong Kong

Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn

Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn

VTV.vn - Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.