TV& VIDEO

Thị trưởng London

Thị trưởng London yêu cầu chính phủ kiểm tra mức độ an toàn của các tòa chung cư

Thị trưởng London yêu cầu chính phủ kiểm tra mức độ an toàn của các tòa chung cư

VTV.vn - Thị trưởng London yêu cầu chính phủ thành lập một danh sách các tòa chung cư cần được kiểm tra lại mức độ an toàn.