TV& VIDEO

thị trường nội địa

Thị trường nội địa là ưu tiên chiến lược phát triển của nhiều DN

Thị trường nội địa là ưu tiên chiến lược phát triển của nhiều DN

VTV.vn -Sự hấp dẫn của thị trường gần 100 triệu người, định hướng bền vững của doanh nghiệp là những điểm cộng khiến cho thị trường nội địa trở thành cơ hội đầu tư cho nhiều DN.