TV& VIDEO

thị trường nội địa

Các công ty Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào CPTPP

Các công ty Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng vào CPTPP

VTV.vn - Phần lớn các công ty Nhật Bản vào lúc này đều có thái độ tích cực đối với việc ký kết hiệp định CPTPP và cho rằng hiệp định sẽ giúp thúc đẩy thị trường xuất khẩu.