TV& VIDEO

thị trường nông thôn

Ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng mạnh tại thị trường nông thôn

Ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng mạnh tại thị trường nông thôn

VTV.vn - Tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh tại khu vực nông thôn năm 2017 có nhiều biến động hơn với mức tăng trưởng 6,1% so với năm 2016.