TV& VIDEO

thị trường nông thôn

Ngành hàng tiêu dùng nhanh tăng trưởng cao nhất trong 3 năm

Ngành hàng tiêu dùng nhanh tăng trưởng cao nhất trong 3 năm

VTV.vn - 9,6% là mức tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh trong Quý I/2017. Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua.