TV& VIDEO

thị trường số

Cơ hội nở rộ thương mại điện tử tại châu Âu

Cơ hội nở rộ thương mại điện tử tại châu Âu

VTV.vn - Ủy ban châu Âu đã đề xuất kế hoạch phát triển thị trường số chung, phá bỏ các rào địa lý về thương mại điện tử trong khối.