thị trường Tết

Nhiều giống lan mới cung cấp cho thị trường Tết

Nhiều giống lan mới cung cấp cho thị trường Tết

VTV.vn - Năm nay, các nhà vườn đưa ra thị trường nhiều giống lan có màu sắc lạ so với mọi năm.