TV& VIDEO

thị trường thế giới

Trung Quốc muốn NDT trở thành một đồng tiền dự trữ của thế giới

Trung Quốc muốn NDT trở thành một đồng tiền dự trữ của thế giới

VTV.vn - Đó là ý kiến của ông David Kotok, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ đầu tư Cumberland Advisors.