TV& VIDEO

thị trường tiền tệ

Kiên định mục tiêu chống vàng hóa nền kinh tế

Kiên định mục tiêu chống vàng hóa nền kinh tế

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước sẽ kiên định với mục tiêu chống vàng hóa nền kinh tế.