TV& VIDEO

thị trường Trung Quốc

Mexico ký hợp tác thương mại điện tử với Alibaba

Mexico ký hợp tác thương mại điện tử với Alibaba

VTV.vn - Nhờ bản ký kết này, các sản phẩm, dịch vụ từ các công ty quy mô nhỏ và vừa của Mexico sẽ xuất hiện cùng hàng triệu sản phẩm khác trong danh mục của Alibaba trên toàn cầu.