TV& VIDEO

thị trường văn phòng

Lúng túng tìm đầu ra cho văn phòng cho thuê

Lúng túng tìm đầu ra cho văn phòng cho thuê

VTV.vn - Một nghịch lý trên thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội là nguồn cung quá nhiều nhưng không thể gặp được cầu.