TV& VIDEO

thị trường vàng trang sức

Bất cập trong kinh doanh thị trường vàng trang sức

Bất cập trong kinh doanh thị trường vàng trang sức

VTV.vn - Thị trường vàng trang sức đang tồn tại những bất cập trong cách kinh doanh và cả sự lỏng lẻo trong quản lý.