TV& VIDEO

thị trường vốn

Thị trường vốn Việt Nam thu hút nhà đầu tư Anh

Thị trường vốn Việt Nam thu hút nhà đầu tư Anh

VTV.vn - Có gần 100 nhà đầu tư tại London với tổng tài sản hơn 7.000 tỷ USD trên toàn cầu, quan tâm hứng thú đến hoạt động quảng bá giới thiệu thị trường vốn Việt Nam tại Anh.