TV& VIDEO

thị trường vốn

EU muốn kiến lập trung tâm tài chính mới

EU muốn kiến lập trung tâm tài chính mới

VTV.vn - Sự kiện Brexit hiện buộc EU phải cân nhắc lại dự thảo thành lập liên minh thị trường vốn, từ đó khẩn trương tìm cách tạo lập một trung tâm tài chính mới thay thế London.