thị trường

Các doanh nghiệp cá tra phải hướng tới xuất khẩu chính ngạch

Các doanh nghiệp cá tra phải hướng tới xuất khẩu chính ngạch

VTV.vn - Các doanh nghiệp phải hướng tới xuất khẩu chính ngạch để kiểm soát chặt chẽ sản lượng, chất lượng sản phẩm.