TV& VIDEO

thi tuyển

Bộ Nội vụ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Nội vụ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ

VTV.vn - Bộ Nội vụ vừa phát đi thông tin cho biết, trong thời gian tới cơ quan này sẽ tiến hành thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ.