TV& VIDEO

thiên đường thuế

EU đề xuất xóa 8 nước, lãnh thổ khỏi “thiên đường thuế”

EU đề xuất xóa 8 nước, lãnh thổ khỏi “thiên đường thuế”

VTV.vn - Ngày 15/1, giới chức EU đã đề xuất xóa 8 nước và vùng lãnh thổ khỏi "danh sách đen" gồm 17 nước và vùng lãnh thổ ngoài EU bị cho là các "thiên đường thuế".