TV& VIDEO

thiên hà

Phát hiện thiên hà cách Trái Đất hơn 5 tỷ năm ánh sáng

Phát hiện thiên hà cách Trái Đất hơn 5 tỷ năm ánh sáng

VTV.vn - Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện một thiên hà cách Trái Đất hơn 5 tỷ năm ánh sáng.