TV& VIDEO

Thiên Ngọc Minh Uy

Theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của công ty Thiên Ngọc Minh Uy

Theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của công ty Thiên Ngọc Minh Uy

VTV.vn - Mới đây, Bộ Công Thương ban hành quyết định thành lập tổ công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của công ty Thiên Ngọc Minh Uy.