TV& VIDEO

thiết bị bảo hộ

Nguy hiểm hình ảnh các nhân viên sở thú bắt hổ xổng chuồng

Nguy hiểm hình ảnh các nhân viên sở thú bắt hổ xổng chuồng

VTV.vn - Các nhân viên sở thú tại một vườn thú ở Trung Quốc đã tìm cách khống chế một con hổ xổng chuồng mà không dùng đến các thiết bị bảo hộ hay súng gây mê.