TV& VIDEO

Thiết bị bay không người lái

Thiết bị bay không người lái của Việt Nam có phạm vi hoạt động 50 km

Thiết bị bay không người lái của Việt Nam có phạm vi hoạt động 50 km

VTV.vn - Thiết bị bay không người lái Đa Roto HRU-27 cho phép mang tải có ích từ 3-10 kg và hoạt động trong phạm vi 50 km, trần bay cao 3-5 km với thời gian hoạt động từ 4-6 giờ.